Умови постачання газу

Постачання газу здійснюється в рамках правового поля України та регулюється наступними законодавчими актами:

Вартість

Вартість та порядок розрахунків за спожитий газ, крім випадків передбачених законодавством, регулюється та встановлюється Споживачем та Постачальником у договорі.

Права та обов’язки сторін

Постачальник має право:

 • отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
 • на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
 • на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та вимог Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496 (надалі іменуються – Правила);

Постачальник зобов’язаний:

 • дотримуватись вимог даного Договору та Правил;
 • забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
 • забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
 • в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;
 • своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію;
 • своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
 • дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

Споживач зобов’язується:

 • дотримуватись вимог даного Договору та Правил;
 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
 • забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • шляхом подання письмової заявки електронною поштою погодити з постачальником за 15 (п’ятнадцять) днів до початку місяця постачання місячний об’єм поставки газу в наступному місяці;
 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
 • порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
 • відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
 • перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
 • відсутності укладеного договору постачання природного газу;
 • інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.

Споживач має право:

 • на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
 • на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
 • на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
 • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

Укладення договорів

Для укладення договорів зверніться за контактами, вказаними на сайті.

Договір на постачання природного газу
Додаткова угода

Ціни на природній газ

Дивіться ціни на природний газ

Спосіб та умови оплати

Оплата споживачем спожитого природного газу здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника, згідно з графіком, встановленим Сторонами в Договорі на постачання природного газу, якщо інше не визначено Сторонами окремо.

Вирішення спорів

Скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів розглядаються Регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в спосіб та порядок, передбачений ст. 21 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" № 1540-VIII від 22.09.2016 року. Регулятор є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Спори, що виникають між сторонами договору на постачання природного газу, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. В разі недосягнення згоди в позасудовому порядку, - такі спори передаються на вирішення до господарського суду і розглядаються у встановленому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

Відповідальною особою за вирішення спорів від постачальника ТОВ «Трубопласт» є Генеральний директор – Кулямзіна Інна Сергіївна.
З приводу вирішення спорів, або з питаннями чи пропозиціями, Ви можете звернутися до ТОВ Трубопласт за наступними засобами зв’язку:

 • Телефоном: (032) 261 04 98;
 • Факсом: (032) 244 42 27
 • Електронною поштою: info@ukrgaz.net
 • За адресою: 79026, м. Львів, вул. Академіка Сахарова, 43, офіс 412, з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00 години, вихідні дні - субота, неділя.

Порядок зміни постачальника

Споживач, за наявності наміру змінити постачальника за даним Договором у відповідному розрахунковому періоді, повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках за природний газ за даним Договором та підписати з постачальником угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник.

Повідомлення споживачем постачальника за даним Договором про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу постачальник за даним Договором поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) даного договору з діючим постачальником, але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений на підставі цього Договору природний газ.